در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 18 تیر 1399
 • حذف اضطراری
  درخواست مرخصی تحصیلی
  درخواست انصراف از تحصیل
  درخواست حذف و اضافه ویژه
  میز خدمت
  کانال گپ آموزشکده
  اتوماسیون تغذیه (رزرو غذا)
  جشنواره بین المللی خوارزمی
  ناد
  سامانه نقل و انتقالات (سماد)
 • جلسه ستاد شاهد با حضور ریاست و معاونین دانشکده و ریاست و مسئولین بنیاد شهید نجف آباد

  جلسه ستاد شاهد با حضور ریاست دانشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد و ریاست بنیاد شهید نجف آباد در دانشکده سمیه برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی دختران نجف آباد:

  جلسه ستاد شاهد با حضور ریاست دانشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد و ریاست بنیاد شهید نجف آباد در دانشکده سمیه برگزار شد.

  جلسه ستاد شاهد با حضور  خانم ایمانیان ریاست  دانشکده  و معاونین  دانشکده آقای صالحی معاونت اداری مالی، خانم ابوتراب معاونت آموزشی پژوهشی و خانم ابوطالبی معاونت فرهنگی دانشجویی و آقای شریعتی ریاست بنیاد شهید و آقای بیضایی معاونت فرهنگی و آقای یوسفی مسوول آموزش عالی بنیاد شهید نجف آباد در محل دفتر ریاست دانشکده سمیه برگزار گردید که پیرامون بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان مشروط و در صورت لزوم ارجاع به مشاوران و مددکاران اجتماعی بنیاد شهید، اطلاع رسانی به دانشجویان انصرافی یا انتقالی جهت ثبت اطلاعات در سامانه سجاد بنیاد شهید ، بدهی بنیاد شهید به دانشکده از بهمن 97 کم هزینه پرداخت نشده است و مشکلات دانشجویان اخراجی شده

  نظرات کاربران